Photo Xili (Eddie) Zou

Xili (Eddie) Zou

Trợ Lý Luật Sư

Ông Zou tốt nghiệp Học viện Công Nghệ Bắc Kinh, Khoa Luật (LL.B.) và Đại học California tại Davis, Khoa Luật (J.D.).

Ông Zou đã vượt qua kỳ thi luật sư tiểu bang New York vào tháng 7 năm 2018 và sẽ sớm được cấp phép để trở thành luật sư di trú.

Ông chuyên về nghiên cứu luật, thủ tục nhập cư và tình nguyện giúp đỡ khách hàng về các vấn đề nhập cư kể từ năm 2016.